Stichting Project Sichya

Sichya betekent ‘onderwijs’ in het Nepalees. Sichya is een Nederlandse non-gouvernementele organisatie, die zich richt op een groep kinderen die hulp nodig heeft binnen en rond het bergdorp Phulasi (Nepal).

Mission statement

Onze missie is om de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs te verbeteren voor kinderen tot 16
jaar in Phulasi, Nepal, om ze in staat te stellen hun potentie in het leven te realiseren.


Deze kinderen kunnen ondanks hun grote motivatie niet zonder hulp naar school.


Door kinderen schoolmaterialen aan te bieden geven wij hen de mogelijkheid om naar school te gaan en hopen wij ze hiermee een kans te geven op een betere toekomst. Daarnaast zorgt dit ervoor dat kinderen ook gewoon kind kunnen zijn en niet vanaf vroege leeftijd op het land aan het werk zijn.


Bestuurders, familie en vrijwilligers van Sichya ontvangen geen onkostenvergoeding voor het werk voor deze stichting in Nederland. : “Alleen noodzakelijke kosten, zoals het beheer van een rekening en de wettelijke kosten die verbonden zijn aan het besturen van een stichting, worden betaald met een deel van de donaties. Zowel in Nederland als in Nepal.”


Team Sichya Nederland

dagelijks bestuur stichting:

  • Steven Ankersmit (voorzitter)
  • Joris Nijman (secretaris)
  • Thijs Claessen (penningmeester)

Sichya familie & vrijwilligers (Nederland)

  • Wouter Nolet (oprichter stichting) 1987-2019
  • Pema Lama (mede-oprichter Nepal)
  • Thomas Verburg
  • Roderick Jacobs
  • Lars Brouwers

Adviesraad: (in oprichting)

Team Sichya Nepal

  • Mhindup Lama  (Katmandu)
  • Soonam Tshering (Phulasi)