Project doelstellingen

In 2018 steunde het Sichya project als stichting meer dan 60 kinderen die naar school konden gaan in het dorp Phulasi (Nepal). De komende jaren willen wij het aantal kinderen wat wij naar school kunnen sturen vergroten en ook bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en creativiteit van alle leerlingen in het dorp. Daarom zullen wij ook een of twee projecten steunen ter ondersteuning van onderwijs in bredere zin.

Op dit moment wordt er hulp geboden aan 4 van de 7 scholen in het dorp. In de loop van 2019, zullen de doelstellingen voor het komende schooljaar verder worden toegelicht.

Mede dankzij de steun van het Eckhart collega en hun leerlingen kunnen wij de komende twee jaar extra investeren in steun aan onderwijs in Phulasi!

Als u nu vragen heeft kunt u contact opnemen via onze contact pagina of onze facebook pagina.

Hartelijk dank voor uw steun!

Namaste

Stichting Sichya