Nieuwsbrief onderwijsproject Sichya 2016

  • by
Wij hopen dat jullie allemaal een mooi jaar hebben gehad!
Gedurende afgelopen zomer hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan rondom het Sichya project waar wij jullie graag van op de hoogte willen brengen.

Vele van jullie hebben waarschijnlijk het nieuwe Sichya filmpje kunnen zien. Een filmpje met opnames die Pema Lama gemaakt heeft van de schoolkinderen in Phulasi. Beelden met de uitreiking van de schoolspullen, de lesactiviteiten in het klaslokaal en de bewerking van de akkers komen in beeld.

Wij vinden het leuk jullie op deze manier voor het eerst echt een impressie te kunnen geven van het leven in Phulasi.

https://youtu.be/s9l89bawXj8

In het filmpje komt naar voren dat sinds het ontstaan van Sichya, 205 kinderen dankzij jullie steun, naar school hebben kunnen gaan. Wij vinden dit een enorm aantal waar wij trots op zijn!
Tot voor kort had het project Sichya nog geen officiële inschrijving als stichting in het register van de Kamer van Koophandel. Om deze inschrijving te kunnen voltooien hebben wij via voormalig notaris Pieter Klapwijk, diens vriend notaris Gijs Numan bereid gevonden de statuten voor de Stichting Sichya op te stellen. Wij zijn hen daar allebei erg dankbaar voor.
Sinds deze zomer is Project Sichya officieel een stichting en hebben wij bij de ING Bank een eigen rekeningnummer kunnen openen onder naam van Sichya. Dit betekent dat jullie een donatie direct naar het nieuwe Sichya rekening nummer kunnen overmaken.
Sichya
ING: NL95INGB 0007455670
Wij willen dat Stichting Sichya in de toekomst ook de zogenaamde ANBI status zal krijgen. Dit brengt jullie als sponsoren in de gelegenheid het sponsorgeld in de jaarlijkse belastingaangifte te kunnen verwerken. Wij zullen jullie direct berichten als Sichya de ANBI status verkregen heeft.
Een andere grote ontwikkeling is dat medeoprichter Pema vanaf september 2016 in Nederland zal wonen. Hij heeft een verblijfsvergunning gekregen en kan na ruim 6 jaar eindelijk gaan samenwonen met zijn vriendin in Amsterdam.
Met Pema hebben wij concreet gesproken over de gevolgen van zijn vertrek uit Nepal voor het Sichya project. Zoals u waarschijnlijk weet is de neef van Pema, Sonam Lama onze contactpersoon in Phulasi. Wij zijn echter afhankelijk van een goed Engels sprekend contactpersoon vanuit Kathmandu, aangezien de internet verbinding met Phulasi erg onbetrouwbaar is.
Pema heeft de afgelopen periode zijn jongere broer betrokken bij de Sichya werkzaamheden vanuit Nepal, Mhindup Lama zal dan ook vanaf nu onze nieuwe contactpersoon zijn.
Voor jullie betekent dit dat Pema in het vervolg ook bij de Sichya bijeenkomsten aanwezig kan zijn. En wij als organisatie vanuit Nederland, kunnen nu gemakkelijker overleg plegen met Pema. Wij zien deze ontwikkeling als een groot voordeel voor het project.
Wij starten dit najaar met het werven van het lesgeld voor het nieuwe schooljaar.
Als dank voor jullie trouwe steun de afgelopen jaren, lijkt het ons leuk jullie uit te nodigen voor een diner, geheel in Nepalese stijl. Een uitnodiging kunnen jullie de komende weken verwachten. Naar verwachting zal het diner eind november 2016 plaatsvinden.
Het lijkt ons leuk met jullie te spreken over de recente ontwikkelingen rondom Sichya en wij willen graag ook jullie ideeën over het project horen. En nu Pema zelf aanwezig kan zijn, is er uitgebreid de ruimte hem rechtstreeks te spreken over de huidige situatie in Nepal.
Ter inspiratie willen wij jullie nog een project onder de aandacht brengen dat in beeld is geweest tijdens een uitzendingen van ‘Floortje naar het einde van de Wereld’ door presentatrice Floortje Dessing. Zij bezoekt in Nepal het scholenproject van de Amerikaanse Maggie Doyne.
Deze aflevering heeft op ons allen een diepe indruk gemaakt. Afgelopen zomer was Maggie ook in Nederland en heeft een interview afgegeven. Wouter kon daarbij aanwezig zijn en hij heeft de mogelijkheid gehad Maggie te spreken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.